Kupso

Tajemnice witalnych punktów Kupso, czyli miejsc wrażliwych na atak na ciele człowieka

(opracowanie na podstawie artykułu z pisma „TAEKWON-DO!” Nr1 (8) 1996. autorstwa Witolda Brzozowskiego IV dan.)

Na ciele człowieka istnieje kilkadziesiąt miejsc o szczególnej wrażliwości na ciosy. Są to takie punkty, których położenie sprzyja konstrukcyjnie przenoszeniu energii kinetycznej zadanego w nie uderzenia na leżące w głębi narządy wewnętrzne, nerwy i ich sploty, główne arterie lub żyły i ich rozgałęzienia oraz przyczepy mięśniowe. W Teakwon-Do nazywane są one Kupso, czyli punktami witalnymi ciała ludzkiego. Orientacja w ich rozmieszczeniu pozwala w pewnym stopniu ustrzec się błędów w obronie własnego ciała i podnosi skuteczność wykonywanych technik, zaś znajomość skutków zadawanych w nie uderzeń umożliwia w pewnym zakresie regulację natężenia stosowanej obrony i ataku. Uprawiając Teakwon-Do, warto znać możliwe skutki zastosowania ćwiczonych technik-obrażenia i konsekwencje, jakie mogą wywołać w organizmie człowieka-by ustrzec się bezkrytycznego, niezróżnicowanego ich stosowania w przypadku zagrożenia.

Punktem witalnym podstawowym jest taki punkt ciała człowieka, którego zaatakowanie z wielką siłą może spowodować jego śmierć lub trwałe kalectwo.

Punkt witalny podstawowy jest okolicą ciała szczególnie bogato unerwioną. Nawet stosunkowo niewielki i nie uszkadzający narządów wewnętrznych uraz może tu natychmiast po zadziałaniu spowodować wstrząs pourazowy. Ogólnie,okolicami ciała podatnymi na wstrząs pourazowy są:
– głowa
– gałka oczna
– krtań
– narządy płciowe
– klatka piersiowa

Punktem witalnym drugorzędnym jest taki punkt ciała człowieka, którego zaatakowanie z wielką siła może wywołać u niego utratę przytomności, obezwładniający ból, szok nerwowy i/lub utratę pionowej pozycji ciała.

Atak skierowany na punkt witalny drugorzędny stosuje się dla unieszkodliwienia napastnika przez pozbawienie go możliwości lub chęci dalszej agresji, oszczędzając w miarę możliwości miejsca, których wrażliwość stwarza groźbę stosunkowo łatwego wywołania nieodwracalnych, a niepożądanych skutków. Należy się liczyć jednak z możliwością spowodowania różnego stopnia uszkodzeń atakowanej części ciała w postaci złamań kości, zmiażdżeń tkanek, wylewów lub obrzęków, mogących doprowadzić nawet do trwałego kalectwa.

POŁOŻENIE PUNKTÓW WITALNYCH NA CIELE: