Układy formalne

Układ formalne „TUL” są to formy ruchowe zawierające techniki ataku, obrony i samoobrony. Stanowią swoisty kod genetyczny sztuki walki. Są formą walki bez przeciwnika dzięki czemu można wykonywać zawarte w nich techniki (uderzenia, bloki, kopnięcia, elementy samoobrony) z pełną dynamiką i siłą bez ryzyka kontuzji lub zranienia partnera treningowego. Poziom trudności układów wzrasta wraz z poziomem adepta oraz stopniem jego zaawansowania. W Taekwon-Do wyróżniamy 24 układy formalne oraz dwa podukłady nie wchodzące w skład głównego kanonu układów.

Zgodnie z interpretacją gen. Choi Hong Hi (twórcy Taekwon-Do) dlatego jest ich dokładnie 24, ponieważ nawet najdłuższe życie człowieka w obliczu wieczności jest niczym więcej jak jedna doba życia dla człowieka. Ograniczenie układów do 24 i porównanie do doby ma symbolizować życie gen. Choi Hong Hi, które poświęcił dla Taekwon-Do.

Układy formalne na stopnie uczniowskie (Kup):

  • Chon-Ji Tul – (19 ruchów) – „niebo-ziemia” symbolizuje początek i stworzenie świata, punkt początkowy w nauce taekwondo
  • Dan-Gun Tul – (21 ruchów) – nazwa pochodzi od świętego Dan Gun Wanggom, który uważany jest za legendarnego założyciela Korei w 2333 r. p.n.e.
  • Do-San Tul – (24 ruchy) – pseudonim patrioty Ahn Chang-Ho
  • Won-Hyo Tul – (28 ruchów) – nazwisko antycznego mnicha, propagatora buddyzmu z dynastii Silla VII w.
  • Yul-Gok Tul – (38 ruchów) – pseudonim XVI-wiecznego filozofa i nauczyciela Yi-I, „Konfucjusza Korei”
  • Joong-Gun Tul – (32 ruchy) – nazwisko koreańskiego działacza politycznego Ahn Joon Gun
  • Toi-Gye Tul – (37 ruchów) Tul – pseudonim średniowiecznego naukowca i filozofa Yi Huang żyjącego w XVI w.
  • Hwa-Rang Tul – (29 ruchów) [Hwarang] – grupa młodych arystokratów w dawnej Korei wychowywanych do późniejszej służby państwu.
  • Choong-Moo Tul – (30 ruchów) – pseudonim admirała Yi Soong-Si, wynalazcy antycznej łodzi podwodnej – kobukson

 

Układy formalne na stopnie mistrzowskie (Dan):

  • Kwang-Gae Tul – (39 ruchów) – nazwisko XIX króla królestwa Koguryo Kwang-Gae-Toh-Wang, który odzyskał dla Korei dużą część dawnych terenów z Mandżurią włącznie. Ilość ruchów odnosi się do dwóch pierwszych cyfr daty 391 r.n.e., – roku jego wstąpienia na tron.
  • Po-Eun Tul – (37 ruchów) – pseudonim XIV-wiecznego poety i badacza natury Chong Mong-Chu, którego poemat: „nie będę służył obcemu władcy, choćbyście mnie ukrzyżowali tysiąc razy” jest znany każdemu Koreańczykowi. Diagram układu (–) symbolizuje jego wierność władcy, aż do końca dynastii Koryo.
  • Ge-Baek TulGe-Baek Tul – (44 ruchy) – nazwisko generała z czasów księstwa Pekdze
  • Eui-Am Tul – (45 ruchów) – pseudonim Son Byong Hi, przywódcy w walce o niepodległość narodową
  • Choong-Jang Tul – (52 ruchy) – pseudonim generała Kim Dung Ryang z czasów dynastii Lee (XIV w.)
  • Ju-Che Tul – (45 ruchów) – pojęcie filozoficzne określające człowieka jako byt w pełni władający sobą i naturą
  • Sam-Il Tul – (33 ruchy) – ruch narodowo-wyzwoleńczy zawiązany 1919 r.
  • Yoo-Sin Tul – (68 ruchów) – nazwisko generała Kim Yoo Sin, naczelnego wodza z czasów dynastii Silla
  • Choi-Yong Tul – (46 ruchów) – nazwisko naczelnego dowódcy armii Choi Yong z czasów dynastii Kory
  • Yon-Gae Tul (49 ruchów) – nazwisko generała z czasów księstwa Koguryo Yon Gae Somoon
  • Ul-Ji Tul (42 ruchy) – nazwisko generała Ul-Ji Moon Dok, któremu powiodła się obrona kraju przed armią wroga liczącą ok. 1 miliona żołnierzy
  • Moon-Moo Tul (61 ruchów) – imię 30. króla z dynastii Silla
  • So-San Tul (72 ruchy) – pseudonim mnicha Choi Hyong Ung z czasów dynastii Lee, twórcy klasztornych sił zbrojnych dla wsparcia działań wojennych zmierzających do odparcia najazdu Japończyków na półwysep
  • Se-Jong Tul (24 ruchy) – nazwisko największego koreańskiego króla, wynalazcy alfabetu koreańskiego w 1443 r.
  • Tong-Il Tul (56 ruchów) – dosłownie „zjednoczenie”, wyraża pragnienie zjednoczenia Korei