Trener

Głównym trenerem Klubu jest Mistrz Krzysztof Cywiński VII dan, ur. 16-go maja 1976r. w Szczecinie.
Jest Instruktorem sportu Polskiego Związku TaeKwon-Do. Swoją przygodę z Taekwon-Do rozpoczął w 1989r. w Szczecinie.

Pierwszym jego nauczycielem był koreański mistrz Kim Jong Su. Po wyjeździe Koreańczyka ze Szczecina chcąc dalej pogłębiać swoje umiejętności nawiązał kontakt z PZTKD. W 1996 wziął udział w Centralnym Zimowym Zgrupowaniu TKD w Olsztynie, gdzie dzięki własnemu zaangażowaniu i nieocenionej pomocy p. Tadeusza Łobody VIII dan oraz p. Jerzego Jeduta VIII dan zdobył umiejętności pozwalające osiągnąć I stopień mistrzowski (patrz od. I dan).

W 1996 r. wziął udział w Międzynarodowym Seminarium Szkoleniowym dla czarnych pasów prowadzonym przez „ojca” TaeKwon-Do gen. Choi Hong Hi. Wiedza zaczerpnięta z samego „źródła” dała wymierne efekty. W 1997 roku po zdaniu egzaminu otrzymał promocję na II-go dana. Ukończył kurs na sędziego sportowego i uzyskał licencję sędziego TaeKwon-Do I.T.F. klasy D.

Od 1998 sędziuje zawody ogólnopolskie najwyższej rangi:
– Ogólnopolskie Turnieje Kwalifikacyjne do Mistrzostw Polski Seniorów
– Mistrzostwa Polski Juniorów i Seniorów
– Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w sportach halowych.

Cały czas pogłębiał swoją wiedzę i umiejętności w TaeKwon-Do jeżdżąc na  szkolenia i seminaria dla czarnych pasów prowadzone przez koreańskich mistrzów. Efektem tego było osiągnięcie w grudniu 1999 r. stopnia III dan.

W 2000 roku po zaliczeniu kolejnego ogólnopolskiego sędziowskiego kursu kontrolno-szkoleniowego organizowanego przez PZTKD otrzymał licencję sędziowską na sędziego klasy C i uzyskał uprawnienia do przeprowadzania kursów sędziowskich i egzaminów na sędziego klasy D.

26 czerwca 2001 roku uzyskał tytuł magistra socjologii na Uniwersytecie Szczecińskim.Jego praca magisterska nosi tytuł: „Postawy osób trenujących Taekwon-Do I.T.F. wobec narkomanii.”
Wyniki uzyskane na podstawie przeprowadzonych przez trenera badań wykazały, że trenowanie Taekwon-Do ma wpływ na kształtowanie się negatywnych postaw wobec narkomanii i jest skuteczną formą profilaktyki.

Od końca października 2001 do maja 2005 roku pełnił funkcję trenera kadry wojewódzkiej młodzików i juniorów młodszych województwa Zachodniopomorskiego.

Po zdaniu egzaminu w Lublinie 22 grudnia 2002 roku uzyskał promocję na stopień mistrzowski IV dan.

W czerwcu 2003 r. został powołany i wszedł w skład reprezentacji Polski jako sędzia na 13th World Senior Taekwon-Do Championships, które odbyły się 12-15.06.2003 r. w Warszawie. Od tej pory jest powoływany do sędziowania zawodów międzynarodowych najwyższej rangi: Mistrzostwa Świata (Warszawa 2003Kanada 2007); Puchar Świata (Hiszpania 2006, Włochy 2008); Mistrzostwa Europy (Finlandia 2004, Romunia 2006, Słowacja 2007, Polska 2008, Hiszpania 2009) Viking Cup (Szwecja 2005, 2006, 2007, 2008).

24 czerwca 2007 r. zdał egzamin na stopień mistrzowski V dan., a pięć lat później 17.06.2012 r. na VI dan.

23.06.2018 roku zdaje na VII dan.