Wymagania egzaminacyjne na 1 Kup Taekwon-do ITF: wszystkie elementy z zakresu 2 Kup oraz:

 

 1. układy:
 2. techniki ręczne:
  • Annun So Bakat Palmok Kaunde Ap Makgi – w miejscu
  • Annun So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi – w miejscu i w ruchu
  • Niunja So Bakat Palmok Najunde Makgi
  • Niunja So Kyocha Sonkal Kaunde Yop Makgi
  • Gunnun So Sonkal Dung Nopunde Ap Taerigi
  • Gunnun So Sonkal Nopunde Ap Taerigi
  • Gunnun So Doo Sonbadak Ollyo Makgi
 3. techniki nożne:
  • Goro + Dollyo Chagi – Yonsok Chagi
  • Yopcha Jirugi (po obrocie) – I-jung Chagi
  • Bandae Goro Chagi + Dollyo Chagi – Yonsok Chagi
  • Mikulmyo Goro Chagi – technika ze ślizgiem
  • Mikulmyo Naeryo Chagi – technika ze ślizgiem
 4. walki:
  • walka wolna
  • walka tradycyjna – zastosowanie elementów z układów w ciągłym ruchu, min. 15 elementów
  • Hosin-sul – 10 elementów, w tym 2 w parterze
 5. rozbicia – test skuteczności technik
  • Dwimyo Nopi Apcha Busigi – l deska, zasięg w pełni wyprostowanej ręki, lądowanie w pozycji z równowagą
  • Dwimyo Nomo Yopcha Jirugi – 1 deska, mężczyźni ponad 6 osobami, kobiety ponad 5 osobami, lądowanie w pozycji z równowagą
  • Dwimyo Goro Chagi – 1 deska na wysokości głowy, lądowanie w pozycji z równowagą
  • Dwimyo Yopcha Jirugi – 1 deska na wysokości głowy, lądowanie w pozycji z równowagą
  • Dwio Dollimyo Yopcha Jirugi (180°)
  • Niunja So Sonkal Yop Taerigi
  • Bandae Dollyo Chagi – 2 deski
  • Dwimyo Apcha Busigi – 2 deski
  • egzaminator wybiera 6 rozbić (w tym min. jedno rozbicie ręką)
 6. ocena sprawności fizycznej
  • test gibkości i siły
 7. teoria
  • wiedza o Taekwon-do

Powrót