Wymagania egzaminacyjne na 2 Kup Taekwon-do ITF: wszystkie elementy z zakresu 3 Kup oraz:

 

 1. układy:
 2. techniki ręczne:
  • Niunja So Ollyo Jirugi
  • Niunja So Baro Kaunde Jirugi
  • Niunja So Yop Palkup Tulgi
  • Moa So An Palmok Nopunde Yopap Makgi – w miejscu
  • Annun So Sonbadak Miro Makgi – w miejscu
  • Soojik So Sonkal Naeryo Taerigi
 3. techniki nożne:
  • Dollyo Chagi – podwójna końcówka, I-jung Chagi
  • Yopcha Jirugi – podwójna końcówka, I-jung Chagi
  • Mikulmyo Dollyo Chagi – kopnięcia ze ślizgiem
  • Mikulmyo Yopcha Jirugi – kopnięcia ze ślizgiem
  • Dwimyo Bandae Dollyo Chagi (360°)
  • Dwimyo Bandae Goro Chagi (360°)
 4. walki:
  • walka wolna
  • walka tradycyjna – zastosowanie elementów z układów w ciągłym ruchu – 10 elementów
  • Hosin-sul – 10 elementów
 5. rozbicia – test skuteczności technik
  • Dwimyo Nopi Apcha Busigi – l deska – zasięg w pełni wyprostowanej ręki, lądowanie w pozycji z równowagą
  • Dwimyo Nomo Yopcha Jirugi – 1 deska, mężczyźni ponad 5 osobami, kobiety ponad 4 osobami, lądowanie w pozycji z równowagą
  • Dwimyo Bandae Dollyo Chagi – 1 deska, wysokość głowy, lądowanie w pozycji z równowagą
  • Gunnun So Ap Joomuk Jirugi – 2 deski (mężczyźni)
  • Niunja So Sonkal Yop Taerigi – 1 deska (kobiety)
  • Dwio Dollimyo Yopcha Jirugi – 2 deski, lądowanie w pozycji z równowagą
  • Gunnun So Ap Palkup Taerigi – 2 deski
  • Niunja So Dung Joomuk Yop Taerigi – 1 deska (mężczyźni)
  • egzaminator wybiera 5 rozbić (dwa z technik specjalnych i trzy z testów sily, w tym min. jedno rozbicie ręką)
 6. ocena sprawności fizycznej
  • test gibkości i siły
 7. teoria
  • wiedza o Taekwon-do

Powrót