Wymagania egzaminacyjne na 5 Kup Taekwon-do ITF: wszystkie elementy z zakresu 6 Kup oraz:

 

 1. układy:
 2. techniki ręczne:
  • Gunnun So Sonbadak Golcho Baro Makgi
  • Gunnun So Sonbadak Golcho Bandae Makgi
  • Gunnun So Ap Palkup Taerigi
  • Kyocha So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi
  • Gunnun So Doo Palmok Nopunde Yop Makgi
  • Dwimyo Jirugi
  • Dwimyo I-jung Jirugi
 3. techniki nożne:
  • Bandae Dollyo Chagi – wykonywane w pozycji Niunja So
  • Dwimyo Bandae Goro Chagi – wykonywane w pozycji Niunja So
 4. walki:
  • Ilbo Matsogi – 10 elementów
  • Hosin-sul – 8 elementów
 5. ocena sprawności fizycznej
  • test gibkości i siły
 6. teoria
  • wiedza o Taekwon-do

Powrót