Wymagania egzaminacyjne na 6 Kup Taekwon-do ITF: wszystkie elementy z zakresu 7 Kup oraz:

 

 1. układy:
 2. techniki ręczne:
  • Gunnun So Dollimyo Makgi – w poruszaniu
  • Niunja So Sonkal Anuro Nopunde Taerigi – w poruszaniu
  • Gojung So Kaunde Baro Jirugi – w poruszaniu
 3. techniki nożne:
  • Yopcha Jirugi – w poruszaniu, w pozycji Niunja So
  • Naeryo Chagi (po obrocie) – w poruszaniu (po obrocie na wykrocznej nodze w przód), w pozycji Niunja So
  • Goro Chagi – w poruszaniu, w pozycji Niunja So
  • Bandae Goro Chagi – w poruszaniu w pozycji Niunja So
  • Dwimyo Dwitcha Jirugi – pozycji Niunja So
  • Dwio Dollimyo Yopcha Jirugi (180°) – z pozycji Niunja So
  • Dwio Dollimyo Naeryo Chagi (180°) – wykonywane zakroczną nogą z obrotem, z pozycji Niunja So
 4. walki:
  • Ibo Matsogi – 6 elementów, w poznanych dotychczas pozycjach
  • Hosin-sul – 5 elementów
 5. ocena sprawności fizycznej
  • test gibkości i siły
 6. teoria
  • wiedza o Taekwon-do

Powrót