Wymagania egzaminacyjne na 7 Kup Taekwon-do ITF: wszystkie elementy z zakresu 8 Kup oraz:

 

 1. układy:
 2. techniki ręczne:
  • Gunnun So Sun Sonkut Tulgi – wykonywane w poruszaniu
  • Gunnun So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi – wykonywane w poruszaniu
  • Gunnun So Bakat Palmok Nopunde Yop Makgi – wykonywane w poruszaniu
  • Gunnun So Bakat Palmok Nopunde Hechyo Makgi – wykonywane w poruszaniu
 3. techniki nożne:
  • Naeryo Chagi (po obrocie) – wykonywane w miejscu (po obrocie w przód na wykrocznej nodze), w pozycji Niunja Sogi
  • Goro Chagi – wykonywane w miejscu, w pozycji Niunja So
  • Bandae Goro Chagi – wykonywane w miejscu, w pozycji Niunja So
  • Naeryo Chagi – wykonywane w poruszaniu, w pozycji Niunja So
  • Dwitcha Jirugi – wykonywane w poruszaniu do przodu, w pozycji Niunja So
  • Yopcha Jirugi – wykonywane w poruszaniu w pozycji Annun So
  • Dwimyo Goro Chagi – z pozycji Niunja So
  • Dwimyo Naeryo Chagi – z pozycji Niunja So
 4. walki:
  • Ibo Matsogi – 3 elementy, w poznanych dotychczas pozycjach
 5. ocena sprawności fizycznej
  • test gibkości i siły
 6. teoria
  • wiedza o Taekwon-do

Powrót