Wymagania egzaminacyjne na 8 Kup Taekwon-do ITF: wszystkie elementy z zakresu 9 Kup oraz:

 

 1. układy:
 2. techniki ręczne:
  • Niunja So Palmok Daebi Makgi – wykonywane w poruszaniu
  • Niunja So Sonkal Daebi Makgi – wykonywane w poruszaniu
  • Niunja So Sonkal Yop Taerigi – wykonywane w poruszaniu
  • Niunja So Sang Palmok Makgi – wykonywane w poruszaniu
 3. techniki nożne:
  • Naeryo Chagi – wykonywane w miejscu, w pozycji Niunja So
  • Dwitcha Jirugi – wykonywane w miejscu, w pozycji Niunja So lub Narani So
  • Yopcha Jirugi (po obrocie) – wykonywane w miejscu (po obrocie w przód na przedniej nodze), w pozycji Niunja So
  • Yopcha Jirugi – wykonywane w poruszaniu, w pozycji Annun So lub Niunja So
  • Dwimyo Dollyo Chagi – z pozycji Niunja So
  • Dwimyo Yopcha Jirugi – z pozycji Niunja So
 4. walki:
  • Sambo Matsogi – 6 elementów z partnerem, 3 elementy w Gunnun So, 3 elementy w Niunja So
 5. ocena sprawności fizycznej
  • test gibkości i siły
 6. teoria
  • wiedza o Taekwon-do

Powrót