Wymagania egzaminacyjne na 9 Kup Taekwon-do ITF: wszystkie elementy z zakresu 10 Kup oraz:

 

 1. formy:
 2. układy:
 3. techniki ręczne:
  • Annun So Kaunde Jirugi
  • Gunnun So Nopunde Jirugi – wykonywane w poruszaniu
  • Gunnun So Bakat Palmok Chookyo Ap Makgi – wykonywane w poruszaniu
  • Niunja So An Palmok Kaunde Makgi – wykonywane w poruszaniu
 4. techniki nożne:
  • Yopcha Jirugi – wykonywane w miejscu w pozycji Annun So lub Niunja So
  • Apcha Olligi – wykonywane w poruszaniu w pozycji Gunnun So
  • Apcha Busigi – wykonywane w poruszaniu w pozycji Gunnun So lub Niunja So
  • Dollyo Chagi – wykonywane w poruszaniu w pozycji Niunja So
  • Dwimyo Apcha Busigi – z pozycji Gunnun So lub Niunja So
 5. walki:
  • Sambo Matsogi – 3 elementy w pozycji Gunnun So z partnerem
 6. ocena sprawności fizycznej
  • test gibkości i siły
 7. teoria
  • wiedza o Taekwon-do

Powrót