Wymagania egzaminacyjne na 10 Kup Taekwon-do ITF

 1. formy
 2. pozycje:
  • Charyot Sogi
  • Narani Junbi Sogi
 3. techniki ręczne:
  • Narani So Kaunde Jirugi
  • Gunnun So Kaunde Jirugi – wykonywane w poruszaniu
  • Gunnun So Bakat Palmok Najunde Yop Makgi – wykonywane w poruszaniu
  • Gunnun So Sonkal Najunde Yop Makgi – wykonywane w poruszaniu
  • Gunnun So An Palmok Kaunde Yop Makgi – wykonywane w poruszaniu
 4. techniki nożne:
  • Apcha Olligi – wykonywane w miejscu w pozycji Gunnun So
  • Golcho Olligi – wykonywane w miejscu w pozycji Gunnun So
  • Apcha Busigi – wykonywane w miejscu w pozycji Gunnun So
  • Dollyo Chagi – wykonywane w miejscu w pozycji Niunja So
 5. walki:
  • Sambo Matsogi – bez partnera, 2 elementy
 6. ocena sprawności fizycznej:
  • test gibkości i siły
 7. teoria
  • wiedza o Taekwon-do

Powrót