Siedem sekretów Taekwon-Do

1. Każdy ruch ma swój cel, sposób wykonania i metodykę nauczania.
2. Odległość oraz kąty uderzeń i bloków powinny być tak dobrane, aby zapewniały jak największą skuteczność.
3. Ruch rozpoczynamy ruchem wstecznym ( zamachem ). Rozpoczętego ruchu nie zatrzymujemy.
4. Każdy ruch wymaga jednego wydechu z wyjątkiem ruchów połączonych. Wydech powinien być jak najkrótszy.
5. Podczas przygotowania do wykonania ruchu, ramiona i nogi powinny być odpowiednio ugięte oraz rozluźnione.
6. Fala – dodaje ruchowi siły.
7. Wydech, ruch rąk i nóg muszą być zakończone jednocześnie w tym samym momencie.